Disclaimer van Reisburo Parmentier Travel

Algemene voorwaarden

Reisburo Parmentier Travel, verleent u hierbij toegang tot honeymoonvakantie.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Reisburo Parmentier Travel behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op honeymoonvakantie.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide overeenkomst van Reisburo Parmentier Travel.

Beperkte aansprakelijkheid

Reisburo Parmentier Travel spant zich in om de inhoud van honeymoonvakantie.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op honeymoonvakantie.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Reisburo Parmentier Travel.

In het bijzonder zijn alle prijzen op honeymoonvakantie.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op honeymoonvakantie.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Reisburo Parmentier Travel nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Reisburo Parmentier Travel. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Reisburo Parmentier Travel, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Externe links en startpagina's:

"https://www.link-site.nl